+ 86 13114419443

සියලු ප්රවර්ග
EN

රීඩ් තෑගි ෆෙයාර්ස් සිඩ්නි සඳහා ආරාධනා

වේලාව: 2020-01-21 පහර: 100

හිතවත් පාරිභෝගිකයා

අපි සිඩ්නි නුවර රීඩ් තෑගි පොළට සහභාගි වෙමු.

ප්‍රදර්ශන කුටිය: එන්එන් 64.

වේලාව: 22 පෙබරවාරි 25-2020.

ශාලාව: අයිසීසී සිඩ්නි ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය: 14 ඩාර්ලිං ඩ්‍රයිව්, සිඩ්නි එන්එස්ඩබ්ලිව් 2000

අපව බැහැදැකීමට පැමිණෙන ලෙස අපි මෙයින් ඔබට අවංකවම ආරාධනා කරමු.