+ 86 13114419443

සියලු ප්රවර්ග
EN

2021 ඩ්‍රැගන් බෝට්ටු උත්සව නිවාඩු නිවේදනය

වේලාව: 2021-06-01 පහර: 218

 传统端午节粽子背景矢量素材(EPS/AI/PNG)_dowebok          

හිතවත් මිත්රවරුනි,

The Dragon Boat Festival is coming soon, I wish you all a happy holiday.

Holiday arrangements are as follows:

Office room closed from June 12, 2021 to June 14, 2021.

Factory closed from June 12, 2021 to June 14, 2021.