+ 86 13114419443

ប្រភេទទាំងអស់
EN

ការអញ្ជើញសម្រាប់អំណោយទានដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន

ពេលវេលា: 2020-01-21 ចុច៖ 100

ជូនចំពោះអតិថិជន។

យើងនឹងចូលរួមនៅ Reed Gift Fairs Sydney ។

លេខស្តង់: អិនអិន ៦៤ ។

ពេលវេលា៖ ២២-២៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ ។

សាល៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ស៊ីស៊ីអាយនីអាយស៊ីស៊ី

អាស័យដ្ឋាន៖ ១៤ Darling Drive, ស៊ីដនីអិន។ អេ។ ២០០០

យើងសូមស្វាគមន៍អ្នកដោយស្មោះដើម្បីឱ្យយើងមកទស្សនា។