+ 86 13114419443

ប្រភេទទាំងអស់
EN

ការអញ្ជើញសម្រាប់អំណោយទានដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន

ពេលវេលា: 2020-01-21 ចុច៖ 71

ជូនចំពោះអតិថិជន។

We will attend Reed Gift Fairs Sydney.

Booth number: NN64.

Time: 22-25 February 2020.

Hall: ICC Sydney Exhibition Centre

Address: 14 Darling Drive, Sydney NSW 2000

We hereby sincerely invite you to give us a visit.