+ 86 13114419443

ប្រភេទទាំងអស់
EN

សេចក្តីជូនដំណឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យនិទាឃរដូវឆ្នាំ ២០១២

ពេលវេលា: 2021-01-21 ចុច៖ 121

           

មិត្តសម្លាញ់,

បុណ្យនិទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២១ នឹងចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះខ្ញុំសូមជូនពរអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអំណរឆ្នាំថ្មី

Thank you for your continuous support to us

We look forward to establishing better and more cooperation with you in 2021.

Holiday arrangements are as follows:

Office room closed from February 11, 2021 to February 17, 2021.

Factory closed from February 1,2021 to February 20, 2021.